Utredning

Rima Psykologi utför psykologutredningar av såväl barn, ungdomar och vuxna. Rima Psykologi utreder de flesta frågeställningar, såsom neuropsykiatriskt funktionshinder, utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter eller beteendeproblem.