Handledning

Rima Psykologi erbjuder handledning baserad på inlärningspsykologi, lågaffektiv metodik, och utgår alltid från ett humanistiskt synsätt. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för människor och organisationer att prestera så bra som möjligt.