VEM ÄR JAG?
Jag heter Ricard Magnusson och är legitimerad psykolog. Det innebär att jag genomfört en 5-årig psykologutbildning, följt av praktik under 1 år. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen möjliggör arbete på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå.

Jag har som anställd inom skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin genomfört ett stort antal utredningar med frågeställningar gällande neuropsykiatriska diagnoser, skolform, begåvningsprofiler, med mera. Till detta tillkommer erfarenhet av pedagogisk handledning av skolpersonal och psykologisk behandling av barn och unga.


Min bakgrund som psykolog inom både skola och landsting gör att jag kan göra tillförlitliga bedömningar utifrån både behov i skolsituationen och eventuella vidare utredningsbehov.

Poster Lite theme by ThemeFlood