UTREDNING
I skolan händer det ibland att man som pedagog behöver fördjupad information om en elevs starka och svaga sidor för att kunna utforma undervisningen och åtgärdsprogram bättre. En basutredning utförd av mig som psykolog kan ge denna information. Ibland syftar en basutredning till att bedöma huruvida barnet har behov av en fördjupad bedömning på specialistnivå, utifrån till exempel misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Denna typ av frågeställning är jag van att möta utifrån min erfarenhet av arbete både som psykolog i och psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

HANDLEDNING
Som lärare och pedagog uppstår ibland behovet att få diskutera frågeställningar med någon utomstående. Utifrånperspektivet skiljer sig alltid från inifrånperspektivet, och tillsammans kan vi skapa en mer nyanserad bild av lärandesituationen och hur den kan anpassas.

UTBILDNING
Ibland finns det behov i skolan av mer kunskap inom något område. Kanske finns det ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos man vill veta mer om? Eller så vill man bara ha mer kunskap om vilka beteenden generellt hos barn som skulle kunna indikera att det rör sig om svårigheter som kan behöva uppmärksammas extra.

Poster Lite theme by ThemeFlood